Υπέρηχοι   Νεύρων και Μυών

Bubble Test TCCD

 

    Η υπερηχογραφική απεικόνιση περιφερικών νεύρων είναι μια νέα διαγνωστική εφαρμογή των υπερήχων στον τομέα της Νευρολογίας.

     Η σημασία των υπερήχων νεύρων σε παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος είναι μεγάλη, καθώς  μέσω της εξέτασης αυτής γίνονται άμεσα ορατές οι βλάβες των νεύρων,  όπως και τα αίτια τους.

   Προϋπόθεση για την σωστή διενέργεια υπερήχων νεύρων, είναι ο σύγχρονος και αξιόπιστος εξοπλισμός με υπερηχοτομογράφο νέας γενιάς  και ένας εξειδικευμένος εξεταστής.

 

Ποιες  διαγνωστικές πληροφορίες παρέχει ο υπέρηχος νεύρων?

    Οι κλασσικές ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις ( Μυογράφημα, Νευρογράφημα ), μας δίνουν πληροφορίες για την λειτουργία των νεύρων. Με τον υπέρηχο νεύρων αξιολογείται η μορφολογία του νεύρου και συχνά  αποκαλύπτεται η αιτία της βλάβης του νεύρου, ιδιαιτέρως:

  • σε σύνδρομα παγίδευσης νεύρων, (Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ωλένια νευροπάθεια),
  • σε όγκους νεύρων,
  • σε φλεγμονώδεις παθήσεις νεύρων.

     Τα νεύρα μπορούν να εξεταστούν σε όλο το μήκος τους και είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν ανατομικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες έχουν  μεγάλη σημασία για την επιλογή της κατάλληλης  θεραπείας, (συντηρητικής η χειρουργικής).

 

 

 

Ποια διαγνωστικά ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν με τον υπέρηχο νεύρων;

    Ο Υπέρηχος νεύρων παρέχει τη δυνατότητα Διαφορικής Διάγνωσης (Δ.Δ.) στα παρακάτω Διαγνωστικά ερωτήματα:

·         Νευροπάθεια του Μέσου νεύρου

        Ι) Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα : Ψευδονευρίνωμα, Ανωμαλίες του νεύρου ή της αρτηρίας, ανατομική σχέση νεύρου με αρτηρία.

  ΙΙ) Άλλες νευροπάθειες του μέσου νεύρου

·         Νευροπάθεια του ωλένιου νεύρου :

        Ι) Στην περιοχή του αγκώνα: Διαφορική διάγνωση των 3 τύπων νευροπάθειας στον αγκώνα.

  ΙΙ) Στο κανάλι του guyon : φλεγμονώδης νευροπάθεια, όγκοι.

·         Νευροπάθεια του κερκιδικού νεύρου: Συμπίεση νεύρου, Φλεγμονώδης νευροπάθεια, όγκοι.

  • Νευροπάθεια του περονιαίου νεύρου: Γάγγλιο,  Φλεγμονώδης νευροπάθεια, Συμπίεση νεύρου, όγκοι.
  • Νευραλγικοί πόνοι αγνώστου αιτιολογίας: Φλεγμονώδεις νευροπάθειες, όγκοι.
  • Τραυματισμοί νεύρων: Νευρότμηση, ουλώδης ιστός με παγίδευση νεύρου, ξένο σώμα.
  • Πολυνευροπάθειες: Υπερτροφία νεύρων, φλεγμονώδης διαταραχή.

 

Υπέρηχος οπτικού νεύρου

  

    O διοφθαλμικός υπέρηχος του οπτικού νεύρου επιτρέπει την αξιολόγηση της οπτικής θηλής και της διαμέτρου του οπτικού νεύρου, μαζί με τις στοιβάδες μυελίνης που το περιβάλλουν.

      Αυτή η τεχνική βοηθά τον νευρολόγο να αξιολογήσει με μεγάλη ευαισθησία την ενδοκράνια πίεση του ασθενούς, οποία μπορεί να είναι αυξημένη από διάφορες δευτερογενείς αιτίες, όπως μια χωροκατακτητική εξεργασία, μια θρόμβωση εγκεφαλικής φλέβας ή φλεβικού κόλπου, κ.α..

      Ιδιαιτέρως, στο σύνδρομο της ιδιοπαθούς ενδοκράνιας υπέρτασης, που εμφανίζεται κυρίως σε νέους ασθενείς, προκαλώντας κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης και εμβοές, ο νευρολόγος μέσω αυτής της ανώδυνης εξέτασης, μπορεί να φτάσει στη διάγνωση αλλά και να παρακολουθεί την πορεία της νόσου, ώστε να ρυθμίζει την θεραπεία της.

 

Υπέρηχος μυών

      

    Κατά τη διερεύνηση πολλών νευρομυικών παθήσεων, η υπερηχο γραφική απεικόνιση των μυών αποκτά σημαντικό ρόλο τα τελευταία χρόνια.

   Μέσω της υπερηχογραφικής απεικόνισης  μπορούν να αξιολογηθούν μορφολογικά οι εξεταζόμενοι  μύες και να διαγνωσθούν κυρίως φλεγμονώδεις μυοπάθειες, όπου η έγκαιρη διάγνωση και η γρήγορη έναρξη της θεραπείας είναι σημαντικές για την πορεία της νόσου.

    Πέραν της μορφολογικής αξιολόγησης των μυών, ο υπέρηχος μυών ως μία δυναμική εξέταση στο χρόνο, επιτρέπει την παρακολούθηση των μυών και την αναγνώριση παθολογικών αυτόματων κινήσεων των μυών (δεσμιδώσεις) με πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία από την κλασσική νευροφυσιολογική εξέταση του μυογραφήματος με βελόνα. Οι γενικευμένες δεσμιδώσεις των μυών συνδέονται συχνά με παθήσεις του κινητικού νευρώνα, έτσι ο υπέρηχος μυών βοηθά στην διάγνωση αυτών των παθήσεων σε αρκετά πρώιμο στάδιο.

 

Άλλες εφαρμογές  των Υπερήχων στη Νευρολογία

 

Bubble Test TCCD

       Κατά τη διαγνωστική διερεύνηση ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί η αιτία του ισχαιμικού επεισοδίου, ώστε να προληφθεί με τον καλύτερο τρόπο ένα επόμενο επεισόδιο. Πολλές φορές κυρίως σε νεότερους ασθενείς, δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί η αιτία του ισχαιμικού επεισοδίου. Σε αυτούς τους ασθενείς είναι σημαντικό να γίνει έλεγχος μιας ενδεχόμενης παθολογικής επικοινωνίας του φλεβικού με το αρτηριακό σύστημα  (right-left shunt). Η πιο συχνή επικοινωνία  μεταξύ των δυο αυτών συστημάτων βρίσκεται στους κόλπους της καρδιάς και εντοπίζεται στο παραμένον μεσοκολπικό τρήμα.     Με το bubble Test TCCD (bubble Test με ενδοκρανιακό TRIPLEX) μπορεί να ανιχνευθεί με ασφάλεια και ευαισθησία μία τέτοια παθολογική επικοινωνία, που  ευθύνεται για το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο ασθενής λαμβάνει ενδοφλεβίως ένα σκιαγραφικό αποτελούμενο από φυσιολογικό ορό και ατμοσφαιρικό αέρα και μέσω της δυναμικής απεικόνισης των ενδοκράνιων αρτηριών με Triplex, καταγράφεται  τυχόν παθολογική παρουσία του σκιαγραφικού στο αρτηριακό σύστημα του εγκεφάλου. Σε μία τέτοια περίπτωση πρέπει να διενεργηθούν περεταίρω εξετάσεις για την ανεύρεση του σημείου της επικοινωνίας και την αξιολόγησή της. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο ιατρό,

            Βασίλειο  Σουρλά,  Ειδικό Νευρολόγο 

Πλ. Χρυσοστ. Σμύρνης 10,  171 21  Νέα Σμύρνη   93 15 888 – 93 46 839.

   ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας,       www.neurotest.gr