Υπέρηχος   Νεύρων

 

    Η υπερηχογραφική απεικόνιση περιφερικών νεύρων είναι μια νέα διαγνωστική εφαρμογή των υπερήχων στον τομέα της Νευρολογίας.

     Η σημασία των υπερήχων νεύρων σε παθήσεις του περιφερικού νευρικού συστήματος είναι μεγάλη, καθώς  μέσω της εξέτασης αυτής γίνονται άμεσα ορατές οι βλάβες των νεύρων,  όπως και τα αίτια τους.

   Προϋπόθεση για την σωστή διενέργεια υπερήχων νεύρων, είναι ο σύγχρονος και αξιόπιστος εξοπλισμός με υπερηχοτομογράφο νέας γενιάς  και ένας εξειδικευμένος εξεταστής.

 

Ποιες  διαγνωστικές πληροφορίες παρέχει ο υπέρηχος νεύρων?

    Οι κλασσικές ηλεκτροφυσιολογικές εξετάσεις ( Μυογράφημα, Νευρογράφημα ), μας δίνουν πληροφορίες για την λειτουργία των νεύρων. Με τον υπέρηχο νεύρων αξιολογείται η μορφολογία του νεύρου και συχνά  αποκαλύπτεται η αιτία της βλάβης του νεύρου, ιδιαιτέρως:

  • σε σύνδρομα παγίδευσης νεύρων, (Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, ωλένια νευροπάθεια),
  • σε όγκους νεύρων,
  • σε φλεγμονώδεις παθήσεις νεύρων.

     Τα νεύρα μπορούν να εξεταστούν σε όλο το μήκος τους και είναι δυνατόν να αποκαλυφθούν ανατομικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες έχουν  μεγάλη σημασία για την επιλογή της κατάλληλης  θεραπείας, (συντηρητικής η χειρουργικής).

 

 

 

Ποια διαγνωστικά ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν με τον υπέρηχο νεύρων;

    Ο Υπέρηχος νεύρων παρέχει τη δυνατότητα Διαφορικής Διάγνωσης (Δ.Δ.) στα παρακάτω Διαγνωστικά ερωτήματα:

·         Νευροπάθεια του Μέσου νεύρου

        Ι) Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα : Ψευδονευρίνωμα, Ανωμαλίες του νεύρου ή της αρτηρίας, ανατομική σχέση νεύρου με αρτηρία.

  ΙΙ) Άλλες νευροπάθειες του μέσου νεύρου

·         Νευροπάθεια του ωλένιου νεύρου :

        Ι) Στην περιοχή του αγκώνα: Διαφορική διάγνωση των 3 τύπων νευροπάθειας στον αγκώνα.

  ΙΙ) Στο κανάλι του guyon : φλεγμονώδης νευροπάθεια, όγκοι.

·         Νευροπάθεια του κερκιδικού νεύρου: Συμπίεση νεύρου, Φλεγμονώδης νευροπάθεια, όγκοι.

  • Νευροπάθεια του περονιαίου νεύρου: Γάγγλιο,  Φλεγμονώδης νευροπάθεια, Συμπίεση νεύρου, όγκοι.
  • Νευραλγικοί πόνοι αγνώστου αιτιολογίας: Φλεγμονώδεις νευροπάθειες, όγκοι.
  • Τραυματισμοί νεύρων: Νευρότμηση, ουλώδης ιστός με παγίδευση νεύρου, ξένο σώμα.
  • Πολυνευροπάθειες: Υπερτροφία νεύρων, φλεγμονώδης διαταραχή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο ιατρό,

            Βασίλειο  Σουρλά,  Ειδικό Νευρολόγο 

Πλ. Χρυσοστ. Σμύρνης 10,  171 21  Νέα Σμύρνη   93 15 888 – 93 46 839.

   ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας,       www.neurotest.gr