Ακουστικά προκλητά δυναμικά

Τα ακουστικά προκλητά δυναμικά είναι η νευροφυσιολογική εξέταση, με την οποία αξιολογείται η αγωγιμότητα του ακουστικού νεύρου και της ακουστικής νευρικής οδού μετά από ηχητικά ερεθίσματα. Επίσης αξιολογείται η περαιτέρω επεξεργασία των ηχητικών ερεθισμάτων από τον εγκέφαλο.

Τα ακουστικά προκλητά δυναμικά είναι απαραίτητη εξέταση στην διερεύνηση των παρακάτω συμπτωμάτων – παθήσεων

  • Ίλιγγος –Ζάλη ( Αιθουσαίο σύστημα)
  • Εμβοές
  • Διαφορική διάγνωση ιλίγγου – κεντρικής ή περιφερικής αιτιολογίας
  • Αιθουσαία νευρίτιδα
  • Αστάθεια – διαταραχή κινητικότητας