Δοκιμασία DESMEDT

Η δοκιμασία Desmedt είναι η ηλεκτροφυσιολογική εξέταση,  με την οποία μετριέται η ηλεκτρική δραστηριότητα ενός μυός μετά από επαναλαμβανόμενα ηλεκτρικά ερεθίσματα στο κινητικό νεύρο, που τον νευρώνει.

Μέσω της δοκιμασίας Desmedt αξιολογείται η λειτουργικότητα  της νευρομυϊκής σύναψης.

Η δοκιμασία Desmedt είναι απαραίτητη στην διερεύνηση των παρακάτω συμπτωμάτων – παθήσεων:

  • Μυασθένεια –μυασθενικό σύνδρομο
  • Βλεφαρόπτωση
  • Διπλωπία
  • Διαταραχές κατάποσης
  • Μυϊκή αδυναμία