Εξέταση οπισθίου λαβυρίνθου

Η εξέταση του οπισθίου λαβυρίνθου διενεργείται με ηλεκτρονυσταγμογραφία μετά από ερεθισμό του λαβυρίνθου άμφω.

Η ηλεκτρονυσταγμογραφία είναι η  νευροφυσιολογική εξέταση, με την οποία μετράμε την ηλεκτρική δραστηριότητα αυτομάτων οφθαλμικών κινήσεων που  ονομάζονται νυσταγμός.

Ο λαβύρινθος είναι ένα σημαντικό όργανο, υπεύθυνο για την ισορροπία μας , που βρίσκεται στο έσω αυτί και συνδέεται μέσω πολύπλοκων νευρικών συνάψεων με τον νευρικό σύστημα, που κινεί τους οφθαλμούς.

Η επεξεργασία των ευρημάτων της νυσταγμογραφίας,  μετά από ερεθισμό του λαβυρίνθου, μας επιτρέπει τον απόλυτα αξιόπιστο έλεγχο της λειτουργίας του λαβυρίνθου.

Η εξέταση του οπισθίου λαβυρίνθου με ηλεκτρονυσταγμογραφία είναι απαραίτητη για την διερεύνηση των παρακάτω συμπτωμάτων – παθήσεων

  • Ίλιγγος –Ζάλη
  • Εμβοές
  • Διαφορική διάγνωση ιλίγγου – κεντρικής ή περιφερικής αιτιολογίας
  • Αιθουσαία νευρίτιδα
  • Ίλιγγος θέσεως
  • Αστάθεια – διαταραχή κινητικότητας.