Εξέταση BLINK REFLEX

To BLINK REFLEX ή αλλιώς αντανακλαστικό του κερατοειδούς είναι το φυσιολογικό αυτόματο κλείσιμο των βλεφάρων μετά από ήπιο ερεθισμό του κερατοειδούς. Σε αυτό το αντανακλαστικό εμπλέκονται το προσωπικό , το τρίδυμο νεύρο όπως και σύνθετες νευρικές δομές στο στέλεχος του εγκεφάλου.

Με την ηλεκτροφυσιολογική εξέταση BLINK REFLEX μετριέται ο χρόνος απόκρισης του BLINK REFLEX μετά από ηλεκτρικό ερέθισμα στο τμήμα του τριδύμου νεύρου, που νευρώνει το κερατοειδή . Έτσι μπορούμε να ελέγχουμε με μεγάλη ακρίβεια την λειτουργία των νεύρων, που εμπλέκονται στο BLINK REFLEX.

Η εξέταση του BLINK REFLEX χρησιμοποιείται στην διερεύνηση των παρακάτω συμπτωμάτων – παθήσεων

  • Νευραλγία-νευροπάθεια τριδύμου νεύρου
  •  Άτυποι πόνοι στην περιοχή του προσώπου
  • Πάρεση προσωπικού νεύρου
  • Παρακολούθηση ακουστικού νευρινώματος
  • Ζάλη- ίλιγγος
  • Βλάβες στο στέλεχος του εγκεφάλου σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο , σκλήρυνση κατά πλάκας κ.α