Ηλεκτρονευρογράφημα (ΑΤΑ, ΚΤΑ)

Τo ηλεκτρονευρογράφημα είναι η ηλεκτροφυσιολογική εξέταση, με την οποία αξιολογείται η αγωγιμότητα του περιφερικού νεύρου μετά από ηλεκτρικό ερέθισμα. Με το ηλεκτρονευρογράφημα εξετάζονται αισθητικά και κινητικά νεύρα στα άνω και κάτω άκρα όπως και στο πρόσωπο.

Το Ηλεκτρομυογράφημα είναι απαραίτητο για την διερεύνηση των παρακάτω συμπτωμάτων – παθήσεων :

 • Νευροφυσιολογικός έλεγχος ορθοπεδικών παθήσεων
 • Διάγνωση , πρόγνωση και παρακολούθηση κακώσεων περιφερικών νεύρων
 • Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
 • Ωλένια νευροπάθεια
 • Διαφορική διάγνωση νευροπάθειας , πλεγματοπάθειας , ριζοπάθειας
 • Έλεγχος αυχενικού πλέγματος
 • Διαγνωστικός έλεγχος κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου
 • Οσφυοισχιαλγία
 • Διαταραχές κινητικότητας – βάδισης αστάθεια
 • Πολυνευροπάθεια- διαβητική πολυνευροπάθεια
 • Αιμωδίες , μουδιάσματα
 • Καυστικοί πόνοι – νευροπαθητικός πόνος
 • Νόσος του κινητικού νευρώνα
 • Αδυναμία με παράλυση μυϊκών ομάδων
 • Διερεύνηση- αξιολόγηση τρόμου