Το Ιατρείο

Το Neurotest Διαγνωστικό και θεραπευτικό κέντρο, είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα και ολοκληρωμένα εργαστήρια νευροφυσιολογίας και Υπερήχων Αγγείων.

Ήδη από την δεκαετία του 1980 συγκροτήθηκε το διαγνωστικό εργαστήριο. Σταδιακά αναπτύχθηκε σε ένα πλήρες διαγνωστικό τμήμα στον τομέα της Νευρολογίας.

Παράλληλα με την ανάπτυξη του διαγνωστικού τμήματος, πολύ νωρίς την δεκαετία του 1990, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και του θεραπευτικού τμήματος, ώστε να παρέχεται στον ασθενή όχι μόνο η δυνατότητα της αξιόπιστης διάγνωσης, αλλά και της θεραπείας.

Με την χρήση προηγμένων ιατρικών τεχνικών προσφέρεται πέρα από την κλασική φαρμακευτική αγωγή, η δυνατότητα της αποτελεσματικής θεραπείας, σε μια σειρά παθήσεις και σύνδρομα τα οποία αντιστέκονται στις κλασσικές θεραπείες.

Προσφέρονται απόλυτα αξιόπιστες διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες συνδυασμένες με ταχεία εξυπηρέτηση και ανθρώπινη προσέγγιση.

Το Εργαστήριο συνεργάζεται με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και τα δίκτυα ασφαλιστικών εταιριών.